Visma Spcs

Aljo-Data är en certifierad partner till Visma.

Aljo-Data är av Visma Spcs utsedd ”Certified Partner”, vilket innebär att vi tillhandahåller hela programutbudet från Visma Spcs. Vi åtar oss installation av de flesta programvaror, konfigurering och backuprutiner. Utbildning sker både hos kund eller i våra utbildningslokaler i Huskvarna. På denna sida ser du hela sortimentet från Visma Spcs.